PERSONALVERKTYG

Ett bokningsverktyg för alla våra verktyg.

För att möta Veteranpoolens högt ställda krav. Om att de ville få bättre ordning på hanteringen av deras verktyg och redskap lät till en början som något svårt att lösa digitalt. Tillsammans med en entusiastisk platschef förstod vi att det var bokningen av verktygen som var det krångla i hanteringen bland personalen, inget annat. 

 

Vi skapade en hel webbshopslösning med ett bookningssystem över alla deras redskap och verktyg. En webbplats designad mot en tydlig målgrupp och utvecklad i WordPress, med WooCommerce, också otroligt effektivt och enkel att administrera för den entusiastiska platschefen.

 

Så blev hanteringen bättre? Ja inte bara för verktygen. Utifrån systemet kan också underlag till fakturor skötas snabbare. Aldrig en dubbelbokning eller behöva åka på ett jobb utan dom rätta verktygen.

Se fler case: